آدرس سایت یا دامنه - فاکتورهای URL

به صورت خلاصه اهمیت دامنه شما به طول عمر دامنه ، بهینه بودن ساختار سایت